For deg som vil begynne med klatring!

ARTIFISIELL KLATRING

Artifisiell klatring er et kjært barn med mange navn som blant annet kalles teknisk klatring, men nå for tiden mest kjent under begrepet aidklatring. I friklatring blir utstyret bare brukt til å beskytte mot fall, mens utstyret i artifisiell klatring også blir brukt til å klatre oppover fjellveggen.

Innen artifisiell klatring bruker man utstyret hele tiden. Man kan klatre oppover helt glatte fjellvegger uten noe å holde seg fast i. Sikringene som brukes i aidklatring er veldig små, noe som betyr at du ikke trenger særlig store sprekker for at de kan få feste. Det holder at sprekken er en millimeter bred, altså såvidt synlige. På tross av at sikringene er små, kan de bære mye vekt.

For å feste sikringene på en smidig måte, kan man bruke et raffinert system bestående av de tre deler: fiffikrok, daisy chains og aidstiger. Fiffikroken er en rund krok som sitter på en slynge med en diameter på en 1 dm. Daisy chains er 1,5 meters slynger som fiffikroken festes i. Aidstiger er sydd med lange slynger med store øyer som du kan trå i.

Klatreren bruker karabinkroker for å feste daisy chains til aidstigene. Klatreren kobler inn en karabinkrok i en sikring, for deretter å klatre opp i aidstigen. Når man har klatret så høyt at sikringen kommer opp i høyde med midjen på klatreren, kobler man inn fiffikroken i daisy chain eller karabinkroken.

Når dette er gjort, kan klatreren strekke seg mot neste sikring for deretter å koble inn repet med sikringen med f. eks en shock absorber. Så kobler man inn en ny daisy chain i den nye sikringen, trår inn i aidstigen, kobler løs daisy og så klatrer man oppover. Denne prosessen gjentas til man når toppen.