For deg som vil begynne med klatring!

SPORTSKLATRING

Sportsklatringen er en genre innen klatring der man bruker forplasserte sikringer i klatreveggen. Disse sikringene kalles også for borebolter. Veggen har også ferdige forankringspunkter som kan brukes når man skal fire seg ned mot bakken. Forskjellen mellom sports- og tradisjonell klatring er fremfor alt at mellomsikringene er forplasserte i førstnevnte kategori. Det vanligste er ekspander- eller limbolter som sitter i hull som er boret inn i veggen. Har du en beskrivelse av ruten du skal klatre, finner du angitte bolter. En borebolt har en levetid på tyve år, du må vurdere hver bolt. Er den rusten, og i så fall, er rusten bare på overflaten eller har den gått inn i bolten? Hvis du er usikker, velger du en annen rute.