For deg som vil begynne med klatring!

TRADISJONELL KLATRING
(S. K TRADKLATRING)

Tradisjonell klatring er egentlig et litt for bredt begrep innen klatring, siden det kan inkludere flere ting avhengig av hvem vi snakker om. Den vanligste betydelsen er formen for klatring der utøverne selv plasserer ut sikringer uten bolter. Det betyr at man som klatrer ikke skader klippen man klatrer på, fordi man ikke bruker permanente sikringer. Da forblir klippen i samme stand som før. Blant sikringene som brukes i tradisjonell klatring er tricams, kamkiler, kiler og hexentrics (hexen). Sikringene plasseres i fjellets naturlige sprekker, noe som innebærer at klatreren følger fjellets egne sprekklinjer. En enkel måte å forklare forskjellen mellom tradisjonell klatring og sportsklatring, er at førstnevnte er sprekk-klatring, mens sistnevnte er veggklatring.

Som nevnt bruker vi forskjellige sikringer innen tradisjonell klatring. Det vanligste er å klatre i replag med to personer, med en førstemann og en andremann. Førstemann klatrer, mens andremann sikrer tauet fra bakken. Tauet, som er sentralt i denne formen for klatring, går gjennom mellomsikringer, som gjør at et fall ikke blir lengre enn 2 ganger strekningen til nærmeste sikring. Når førstemann har klatret opp til en passende hylle, lager hen en standplass. Så kobler hen repet i sin egen bremse før man sikrer opp for andremannen. Andremann klatrer deretter opp og tar med seg sikringene. Sånn jobber man til man har nådd målet.

De kilene som blir brukt under trad-klatringen er ofte laget av aluminium. De plasseres mens man klatrer i naturlige sprekker i fjellet. Det er heller ikke uvanlig at man bruker kamkiler, som har excenterkammer som låser seg opp mot sprekkens vegg der det trengs. De sikringene man fester i klippen når man klatrer tradisjonelt, følger som regel bergets egne sprekklinjer og formålet med sikringene er egentlig bare å redusere risikoen for fall. Dette gjør at tradisjonell klatring også kalles friklatring. Denne grenen skiller seg fra artifisiell klatring, der utstyret brukes til å forflytte seg på fjellet og ikke bare til å sikre.

En Black Diamond Camalot C4 plassert i et sprekksystem på Via Lara, på det magisk fine fjellet Hægefjell (Nissedal i Norge).